Most beautiful moments

Kartu galime daugiau!

Direktorė Vaida Aidukienė, tel. +370 615 35083

Projektų vadovė Vaida Griaznovienė, tel. +370 684 05053

Projektų koordinatorė Salvija Urbanavičienė, tel. +370 687 53270

Adresas: Gabijos g. 32, LT-06158, Vilnius

El. paštas: projektai@pbakademija.lt

Kontaktai

Mūsų misijos:

√ Vaikų neformaliojo ugdymo(si) programų įgyvendinimas
√ Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) organizavimas
√ Švietimo prioritetų bei inovacijų įgyvendinimas įvairiose švietimo įstaigose
√ Socialinės–pilietinės veiklos organizavimas
√ Projektų rengimas bei įgyvendinimas telkiant ir aktyvinant įvairias bendruomenes

+370 615 35083

projektai@pbakademija.lt