Most beautiful moments

Kartu - galime daugiau!

Direktorė Vaida Aidukienė tel. +370 615 35083

Projektų vadovė Vaida Griaznovienė tel. +370 684 05053

Projektų koordinatorė Salvija Urbanavičienė tel. +370 687 53270

Adresas: Gabijos g. 32, LT-06158, Vilnius

el. paštas: projektai@pbakademija.lt

Kontaktai

Most beautiful moments

Mūsų misijos:

√ Švietimo prioritetų bei inovacijų įgyvendinimas įvairiose švietimo įstaigose
√ Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) organizavimas
√ Vaikų neformaliojo ugdymo(si) programų įgyvendinimas
√ Socialinės –pilietinės veiklos organizavimas
√ Projektų rengimas bei įgyvendinimas telkiant ir aktyvinant įvairias bendruomenes

+370 687 53 270

projektai@pbakademija.lt